پاتریک جونم

────────────────────██████──────────
──────────────────██▓▓▓▓▓▓██────────
────────────────██▓▓▓▓▒▒▒▒██────────
────────────────██▓▓▒▒▒▒▒▒██────────
──────────────██▓▓▓▓▒▒▒▒██──────────
──────────────██▓▓▒▒▒▒▒▒██──────────
────────────██▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒██──────────
────────────████▒▒████▒▒██──────────
────────────██▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒██──────────
──────────██────▒▒────▒▒██──────────
──────────████──▒▒██──▒▒██──────────
──────────██────▒▒────▒▒██──────────
──────────██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██──────────
──────────████████████▒▒▒▒██────────
────────██▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██──────
──────██▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒██────
────██▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒██──
──██▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒██
██▓▓▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒██
██▓▓▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒██
██▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓██
──████▐▌▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▐▌▐▌████──
────██▐▌▐▌▌▌▌▌▌▌▌▌▐▌▐▌▐▌▐▌▌▌▐▌██────
────██▌▌▐▌▐▌▌▌▐▌▌▌▌▌▐▌▌▌▌▌▌▌▌▌██────
──────██▌▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▌▌▌▌██──────
──────██▐▌▐▌▐▌████████▐▌▌▌▌▌██──────
────────██▒▒██────────██▒▒██────────
────────██████────────██████────────

 

اینم عشـــــــــــق من: پاتریکِ احمق!


/ 0 نظر / 13 بازدید