کلید اسرار

رفتم نوشابه بگیرم، گفت: 2100 تومن...


2000 دادم، صَدِشَم یه چسب زخم انداختم رو میزشو فرار کردم،

 

اومدم خونه دیدم تخم مرغ هم نداریم ...

 

کلید اسرار !!

 

/ 2 نظر / 19 بازدید
سارای صحرا

سوتی دادی بد جور.... [نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]

♥Baraneh

Che sooti?