مجلس


لـقـمـان را گـفتنـد ادب از کـه آمـوخـتـی؟!

گـفـت: از نـمـــاینـدگـــــان مـجـلـس…..:)

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
sina

کاری به بزرگان نداشته باش اونا دنیای خودشون را دارن چماق حرف خوبی است . برای دور بعدی نمایندگان